Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WIGGERS` BED & BREAKFAST TE HENGELO OV.

Wij heten u van harte welkom in Wiggers` Bed & Breakfast en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen.
- Fam. H. Wiggers is eigenaar en beheerder van Wiggers` Bed & Breakfast. De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid.
- Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Wiggers` Bed & Breakfast, gevestigd aan de Dieselstraat 54 te Hengelo.
- Met het aangaan van de huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
- Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan gebruikers.
- De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Wiggers` Bed & Breakfast ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
- De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden, beslist de eigenaar.
- Gasten van Wiggers` Bed & Breakfast dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

2. Tarieven.
- De tarieven zijn incl. gas, water, elektriciteit en verwarming, Wifi, BTW en toeristenbelasting.
- De tarieven zijn excl. de kosten voor een annulerings- en reisverzekering.
- De tarieven van de Bed & Breakfast zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
- Vermelding van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

3. Reservering en bevestiging.
- De huurovereenkomst kan (mits plaats beschikbaar) mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden of een verzoek worden gedaan via het webformulier “reserveren” op website www.bedandbreakfasthengelo.nl
- Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Wiggers` Bed & Breakfast een definitieve bevestiging per e-mail. Daarna is de reservering definitief voor beide partijen.
- Op het reserveringsformulier van de website www.bedandbreakfasthengelo.nl wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. Voor beschikbaarheid kunt u contact opnemen met Wiggers` Bed & Breakfast.
- Voor het reserveren van een verblijf in Wiggers` Bed & Breakfast worden geen extra kosten in rekening gebracht.
4. Betaling.
- De verblijfskosten in Wiggers` Bed & Breakfast dienen vooraf of bij aankomst te worden voldaan. Vooraf betalen kan d.m.v. overmaken op bankrekeningnummer 3975.05.337 t.n.v. H.L. Wiggers. Betaling bij aankomst kan d.m.v. contante betaling. Wiggers` Bed & Breakfast beschikt niet over een pinapparaat. De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.
- Overige eventuele bijkomen kosten voor drinken, snoep, snacks dient u bij vertrek contant af te rekenen. De kosten hiervan vindt u terug op een prijslijst in de eetkamer van de Bed & Breakfast.
- Bij reservering van een langere periode, kan de eigenaar een aanbetaling van 20% van de overeengekomen huurprijs vragen.
- De actuele tarieven vindt u terug op onze website www.bedandbreakfasthengelo.nl.

5. Annulering.
Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen Bed & Breakfast-reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.

Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de beheerder:
- Bij annulering binnen twee weken voor de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs.
- Bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs.
- Bij een annulering op de dag van de ingangsdatum of tijdens uw verblijf 100% van de overeengekomen prijs.
Het verschuldigde bedrag is dan binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer 3975.05.337 t.n.v. H.L. Wiggers.

6. Aansprakelijkheid.
- Alle risico`s m.b.t. een verblijf in Wiggers` Bed & Breakfast zijn voor rekening van de gebruikers.
- De eigenaar van Wiggers` Bed & Breakfast kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de Bed & Breakfast.
- Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de eigenaar van Wiggers` Bed & Breakfast dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
- De eigenaar van Wiggers` Bed & Breakfast is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diestal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
- Bij verlies van sleutels van Wiggers` Bed & Breakfast worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gebruikers in rekening gebracht.

7. Contactgegevens.
Fam. H.L. Wiggers
Dieselstraat 54
7553 TK Hengelo
Tel. 074-2590286 / 06-25450986
Mail: wiggers@bedandbreakfasthengelo.nl

8. Aankomst en vertrek.
- Bij aankomst dient u zich te melden bij de eigenaar.
- Ter legitimatie zal u gevraagd worden om u paspoort of identiteitsbewijs te tonen.
- Aankomsttijdstip en vertrektijdstip zal in overleg tussen eigenaar en huurder worden vastgesteld.
- Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

9. Ontbijt.
- Tijdstip van het ontbijt in overleg tussen eigenaar en huurder. Echter serveren van ontbijt uiterlijk tot 10.00 uur.
- Ontbijt wordt geserveerd in een aparte ruimte. In overleg kan ontbijt genuttigd worden op de kamer of bij mooi weer buiten op het terras.
- Eventuele (dieet)wensen voortijdig kenbaar maken bij eigenaar.
- Huurder kan ervoor kiezen het ontbijt te laten vervallen. Voor prijzen verwijzen wij u naar de website www.bedandbreakfasthengelo.nl.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

- Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 7.00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen.
- Radio`s en televisie en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen.
- Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.
- Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de eigenaar en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.
- De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden achtergelaten.
- Afval dient te worden gescheiden en in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
- De EHBO-doos en kleine blusmiddelen bevinden zich bij de entree van het pand.
- De aanwezigheid van verdachte personen dient onmiddellijk gemeld te worden aan de eigenaar.
- Huisdieren zijn niet toegestaan.
- Roken en open vuur (ook kaarsen branden) is in het pand niet toegestaan i.v.m. de brandveiligheid.
- De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf.